Wordt een expert op het gebied van Forex. U vindt alles op Forexonline.nl

Olie

De handel in grondstoffen wordt vaan gezien als een spel voor grote beleggers die daar dan ook bergen geld mee verdienen. Dit is natuurlijk ook zo maar ook voor u is bijvoorbeeld olie een heel goede optie als u er maar de juiste aanpak bij kiest. In grondstoffen beleggen is dus veel meer dan alleen maar kiezen uit de bekendste edelmetalen.

Door middel van een platform voor Forex online in olie investeren is een manier van beleggen die voor veel mensen niet voor de hand ligt. Dit heeft te maken met het feit dat het niet echt over een product gaat dat lang opgepot zal worden maar dat doorlopend als grondstof wordt verkocht omdat dit de belangrijkste eigenschap van het product is. Sterker nog, in vergelijking tot edelmetalen die vaak voor altijd opgeslagen worden in een kluis waar ze nooit meer uit zullen komen zal olie verhandelen betekenen dat het dezelfde route af legt naar de raffinaderij en zelf helemaal niet opgeslagen wordt. Als beleggers zult u dus op geen enkel moment uw belegging in uw bezit hebben en dit is natuurlijk ook helemaal niet praktisch. Niemand heeft de behoefte om met een paar vaatjes olie te gaan rollen en al zeker niemand zal over een grote tank in de achtertuin beschikken. De gehele handel zal dan ook voornamelijk plaats vinden op papier of, in deze modernere tijden, door middel van instrumenten die in de computer bijgehouden worden. Olie contracten kopen is daarom ook de meest beoefende vorm van beleggen.

Bij deze contracten die ook wel futures of opties heten zult u dan het recht kopen om voor een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid op een bepaald moment geleverd te krijgen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u deze voor het verstrijken weer van de hand doet omdat de levering van olie anders wel doorgang zal vinden. Dit lijkt natuurlijk een praktische oplossing omdat niemand zit te wachten op een tankwagen voor de deur maar er zit wel het gevaar in dat u er flink bij in kan schieten. Het is natuurlijk afhankelijk van de prijs of dit ook daadwerkelijk gebeurd en dat is bij de olie handel het risico dat u neemt. Hoewel dit iets is dat u in moet calculeren zal het ook iets zijn waar veel beleggers liever niet aan beginnen omdat het betekend dat u actief met het beleggen bezig zult moeten zijn om van de juiste momenten te profiteren. Voor dit probleem is ook een oplossing gevonden in de vorm van online Forex olie handel. Feitelijk wordt hierbij een aankoop opdracht en een verkoop opdracht op hetzelfde moment gecreëerd zonder dat op enig moment een daadwerkelijk transactie plaats zal vinden. U zult dus nooit het risico lopen dat u ook daadwerkelijk met een grote plas olie komt te zitten. Wel kunt u door middel van deze transactie die voor u alleen op papier plaats vindt winst maken omdat online Forex brokers de transactie in hun nam uitvoeren. De winst die daarmee gemaakt wordt is wel weer voor u en daardoor is olie verhandelen via een Forex platform wel winstgevend.

De methode die wordt gebruikt om de transacties uit te voeren is de CFD en dit staat voor ‘contract for difference’ waarbij u inzet op het verschil in aankoop prijs en verkoop prijs. U geeft dus vooraf aan voor welke prijs u de olie wilt kopen en voor welke prijs het weer verkocht moet worden. Zodra de opdracht uitgevoerd wordt is het verschil tussen de twee prijzen minus de spread uw winst. Het is u dus vooraf bekend welke winst u behaald als het contract dat u af sluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Natuurlijk gaat bij de olie handel niets voor niets en u moet zelf wel iets investeren omdat een broker het handelen in Forex online niet voor u gaat financieren. Omdat u echter niet daadwerkelijk de eigenaar van de olie zult worden wordt u niet het volle pond in rekening gebracht. Dit heet bij olie contracten kopen de hefboom en dit geeft aan welk deel van het contract u moet investeren. Deze zullen per broker verschillen en de gebruikte hefbomen kunnen variëren van 1:10 tot 1:100. U kunt dus voor iedere munteenheid tussen tien maal en honderd maal die munteenheid in olie beleggen. Het mag duidelijk zijn dat het hierdoor ook met een beperkt budget goed mogelijk wordt om toch mooi resultaten te behalen en Forex voor beginners daarom ook geschikt is. Wat u hierbij wel moet accepteren is dat u bij de online Forex olie handel meer risico neemt dan bij andere vormen van beleggen.

Dit risico is te wijten aan het gebruik van de CFD’s die u af sluit en waarbij u een aantal zaken vast zet. Als een opdracht niet uitgevoerd wordt vervalt uw investering en u kunt daarbij een maximaal verlies instellen. Het olie contract wordt dus niet altijd uitgevoerd en dat kan een verlies opleveren. Wel is dit verlies beperkt doordat u van de hefboom profiteert maar bij een verlies is het contract niet voor een lagere waarde te verkopen om het verlies te beperken omdat het of wel of niet uitgevoerd wordt. Op een platform voor Forex online in olie beleggen is desalniettemin een interessante belegging als u dit met verstand doet. Het verschil tussen aankoop prijs en verkoop prijs zal niet minder mogen bedragen dan de hoogte van de spread, omdat dit de inkomsten voor de broker zijn. Ook zal het niet te groot moeten zijn omdat u anders het risico loopt dat het contract niet uitgevoerd wordt. U moet bij het olie verhandelen dus wel een goed idee hebben wat een realistische marge is die u kunt maken. Dit betekend dus ook weer dat u een bepaalde kennis op het gebied van de prijzen van olie en het verloop van deze prijzen zult moeten hebben. Zoals altijd zal de nodige ervaring op het gebied van het beleggen en het handelen in grondstoffen dus aan de basis van succes liggen. De olie handel is dus een interessante belegging waar u mooie winsten mee kunt behalen als u weet waar u mee bezig bent.